Aktualności NIS 2 A KRAJOWE PROCESY LEGISLACYJNE Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

NIS 2 A KRAJOWE PROCESY LEGISLACYJNE Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

-

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zaprasza dziś (19.04) o godz. 15.30 na zdalne seminarium dotyczące projektu dyrektywy NIS 2 oraz wpływu proponowanych zapisów na krajowe przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

PROGRAM 

15.30-15.40 Otwarcie konferencji – Informacja o pracach SR TCB – Wiesław Paluszyński Prezes PTI
15.40-16.00 Referaty wprowadzające
15.40-15.50 Stan i perspektywy regulacji cyberbezpieczeństwa – prof. Grażyna Szpor
15.50-16.00 Strategie cyberbezpieczeństwa – prof. Arwid Mednis
16.00-16.30 Debata Panelowa – Moderator – prof. Małgorzata Ganczar
16.00-16.05 Obszary problemowe regulacji cyberbezpieczeństwa – prof. Małgorzata Ganczar
16.05-16.10 Pojęcie kompetencji w unijnych i krajowych aktach z zakresu cyberbezpieczeństwa – mgr Paweł Hajduk
16.10-16.15 Regulacja ryzyka i zarządzania ryzykiem w dyrektywach NIS i NIS 2 – aud. Ewa Marzec
16.15-16.20 Certyfikacja cyberbezpieczeństwa – stan i perspektywy – dyr. Bogusław Dębski PTI
16.20-16.25 Regulacja interoperacyjności a cyberbezpieczeństwo – dr inż. Krzysztof Świtała
16.25-16.30 Podsumowanie – prof. Małgorzata Ganczar
16.30-17.00 Dyskusja

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast