Strona głównaAktualnościNowo wybrani Członkowie Honorowi PTI

Nowo wybrani Członkowie Honorowi PTI

-

Delegaci Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, który odbył się w ostatnia sobotę (11 września) nadali tytuł Członka Honorowego czterem kandydatom: Januszowi Drożyńskiemu, Januszowi Kacprzykowi, Włodzimierzowi Marcińskiemu oraz Tadeuszowi Syryjczykowi.

Kol. Janusz Dorożyński związany jest z Odziałem Kujawsko-Pomorskim, od wielu lat pracuje także w ramach Zarządu Głównego PTI (w latach 2011-2020 pełnił funkcje wiceprezesa). W ramach władz naczelnych zajmował się m.in. przygotowaniem strategii stowarzyszenia oraz prowadzeniem list dyskusyjnych. Zawodowo związany obecnie z Instytutem Informatyki UKW w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Klastrem Informatycznym.

Janusz Kacprzyk jest wybitnym specjalistą z zakresu sztucznej inteligencji, szanowanym w środowisku międzynarodowym, czego wyrazem są liczne, przyznane mu tytuły doctora honoris causa oraz inne prestiżowe wyróżnienia. Jego dorobek potwierdzają także bardzo wysokie indeksy bibliometryczne. Od wielu lat związany z Oddziałem Mazowieckim PTI oraz Instytutem Badań systemowych PAN. W latach 2018-2020 pełnił funkcje wiceprezesa PTI ds. naukowych.

Włodzimierz Marciński był zawodowo związany przez wiele lat z administracją centralną, prowadził kluczowe dla państwa polskiego projekty informatyczne, realizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W okresie przedakcesyjnym Polski do Unii Europejskiej był odpowiedzialny za proces negocjacji w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2017-2020.

Tadeusz Syryjczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1983 r. Od początku swojej działalności w PTI jest mocno zaangażowany w tworzenie i rozwój struktur Towarzystwa, zwłaszcza w Małopolsce. W latach 1984-1990 oraz 2002-2005 pracował także w ramach Zarządu Głównego PTI. Jako przewodniczący prowadził wiele zjazdów delegatów, dając poznać się poznać jako sprawny organizator, zrównoważony w swoich sądach i przestrzegający z dużym znawstwem i kulturą zasad demokracji oraz koleżeństwa.

Szczegółowe biogramy Członków Honorowych dostępne są na stronie: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/czlonkowie-honorowi/

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów