Strona główna70-lecieO Zakładach ELWRO we Wrocławiu - sympozjum Oddziału Dolnośląskiego

O Zakładach ELWRO we Wrocławiu – sympozjum Oddziału Dolnośląskiego

-

Sympozjum „Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu” odbyło się 26 czerwca na Politechnice Wrocławskiej, pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Organizatorem spotkania był Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Wśród prelegentów znaleźli się byli pracownicy ELWRO, m.in. Bodgdan Safader, który przedstawił rys historyczny obejmujący powstanie Zakładów, rozwój i działalność w czasach świetności oraz u ich schyłku. Znaczenie produkcji ELWRO dla ówczesnej gospodarki i jego rozwój na tle sektora komputerowego w Polsce omówił Jerzy Nowak. O powstaniu Sieci Komputerowych Jednolitego Systemu (SKJS) opartych na produktach ELWRO opowiedział Zbigniew Huzar. Wojciech Cellary omówił z kolei znaczenie uruchomienia masowej produkcji komputera Elwro 800 Junior dla upowszechnienia informatyki.

Nie zabrakło referatu na temat udziału wrocławskich uczelni w powstaniu i rozwoju ELWRO, a także opisu funkcjonowania  przyzakładowych Elektronicznych Zakładów Naukowych, które kształciły młodzież w zawodzie technika (elektroniki, automatyki i informatyki). Inną ważną instytucją, która współpracowała z ELWRO był Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów (IKSAiP). O tym ośrodku badawczo-rozwojowym przypomniał słuchaczom Leszek Grocholski.

Na zakończenie spotkania Leszek Pacholski z Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadził panel dyskusyjny dotyczący spuścizny Zakładów i jej znaczenia dla rozwoju informatyki dolnośląskiej.

Prelegenci oraz członkowie Oddziału Dolnośląskiego PTI otrzymali książkę autorstwa Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii”. Uroczystym elementem spotkania było wręczenie przez Prezesa ODS PTI Lecha Madeyskiego srebrnej odznaki PTI Zbigniewowi Huzarowi przyznanej przez Zarząd Główny PTI w maju 2018 roku.

« z 4 »

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów