Strona główna70-lecieObchody 70-lecia polskiej informatyki w Oddziale Podlaskim

Obchody 70-lecia polskiej informatyki w Oddziale Podlaskim

-

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego zorganizował konferencję połączoną z otwarciem okolicznościowej wystawy. Partnerem merytorycznym był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego a współorganizatorami: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Fundacja Kierunkowskaz. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Białegostoku.

Konferencja odbyła się 8 listopada 2018 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, a wystawa zaprezentowana została również w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku (9 listopada 2018 r.) oraz Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (13-14 listopada 2018 r.).

W konferencji – którą prowadził Waldemar Grądzki, przewodniczący Koła Białostockiego PTI – uczestniczyło ok. 180 osób: pracowników naukowych uczelni białostockich, samorządów, nauczycieli, studentów i uczniów. Podczas uroczystego otwarcia przemówienie wygłosił Włodzimierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Następnie wręczono statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki laureatom, w tym członkom Oddziału Podlaskiego: Zenonowi Sosnowskiemu, Zdzisławowi Babiczowi, Leonowi Bobrowskiemu, Wiesławowi Półjanowiczowi. Wyróżnienia otrzymali także przedstawiciele administracji samorządowej: Agnieszka Aleksiejczuk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Mariusz Madejczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W kategorii instytucjonalnej Statuetkę przyznano Wydziałowi Informatyki Politechniki Białostockiej.

W dalszej części konferencji wykład okolicznościowy dotyczący 70-lecia polskiej informatyki przedstawił wiceprezes PTI Marek Hołyński. Informacje o Oddziale Podlaskim PTI zaprezentował Zdzisław Babicz, wiceprezes tej jednostki. Z kolei osiągnięcia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej zostały przedstawione przez prof. Wiktora Dańko oraz Dorotę Mozyrską – prodziekana Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić wystawę prezentującą kamienie milowe rozwoju polskiej informatyki oraz stoiska partnerów. Podczas konferencji funkcjonowała Strefa E-usług przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w której możliwe było: założenie profilu zaufanego, zarejestrowanie się w Portalu Pacjenta e-Zdrowie a także uzyskanie informacji o elektronicznej komunikacji z urzędem z wykorzystaniem Internetu

Konferencji i wystawie towarzyszyły stoiska wystawowe przygotowane przez ZETO Białystok i Fundację Kierunkowskaz oraz stoiska informacyjno-reklamowe: T-Matic Computer Plus i Koła Naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Młodzież z koła robotyków Liceum Ogólnokształcącego Politechnik Białostockiej zaprezentowała opracowane przez siebie roboty.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z infrastrukturą i funkcjonowaniem sieci BIAMANtelewizji Platonoraz pokazem robotów przygotowanych przez studentów Politechnik Białostockiej. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

Pełna relacja fotograficzna jest dostępna w profilu FB Oddziału Podlaskiego PTI: https://www.facebook.com/PTI-ODDZIA%C5%81-PODLASKI-300840630063182/

 

fot. Pawel Tadejko

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów