Strona głównaOddziały i Sekcje

Odziały i sekcje

Oddziały są jednostkami terenowymi PTI. Na terenie całej Polski funkcjonuje 14 naszych oddziałów.

Sekcje tematyczne skupiają z kolei osoby zainteresowane konkretną tematyką, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Oddziały PTI

Sekcje tematyczne