podstawowe informacje

Adres do korespondencji i kontaktu
ul. Wiejska 45A, p.230 15-351 Białystok

Obszar działania: Białystok, Suwałki, powiat augustowski, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski

www: https://bialostocki.pti.org.pl, email: bialostocki@pti.org.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 30 1090 1056 0000 0001 4365 8445

Zarząd

 • Zenon A. Sosnowski – prezes
 • Zdzisław Babicz – wiceprezes
 • Robert Milewski – wiceprezes
 • Adam Szabuniewicz – wiceprezes
 • Wiesław Półjanowicz – wiceprezes/skarbnik
 • Dorota Jankowska – sekretarz
 • Artur Korniłowicz
 • Kamil Szestowicki

Komisja rewizyjna

 • Eugenia Busłowska – przewodnicząca
 • Adam Grabowski – sekretarz
 • Andrzej Kozikowski
 • Karol Przybyszewski

Sąd koleżeński

 • Leon Bobrowski – przewodniczący
 • Kazimierz Trzęsicki – zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Roszak

INFORMACJE Z ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO

I Warsztaty Konferencji TERW

W dniach 22-23 marca 2024 r. w ośrodku Pięć Dębów w Supraślu odbędą się I Warsztaty Konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (http://irys.wi.pb.edu.pl/w_terw). Jest to nowa inicjatywa, odbywająca się w terminie wiosennym, nawiązująca do...

Konferencja TERW 2023

Oddział Białostocki PTI serdecznie zaprasza na XVII Konferencję "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy", która odbędzie się w dn. 11-14 września 2023 w Hołnach Mejera.Szczególnie zapraszamy osoby przygotowujące rozprawy doktorskie.  Autorzy najlepszych prac spośród doktorantów...

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych w edycji 2022/2023. W organizację konkursu zaangażowana jest Sekcja Analizy Danych PTI – wydarzenie koordynuje dr Anna Justyna Milewska, a jury przewodniczy mgr Dorota Jankowska.   Kategoria I...