podstawowe informacje

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Łódzka Instytut Informatyki Stosowanej
ul. Stefanowskiego 18/22 90-924 Łódź

www: http://pti.kis.p.lodz.pl

tel: +48 42 631 27 50 

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

Zarząd

 • Jacek Nowakowski – prezes/skarbnik
 • Robert Banasiak – wiceprezes
 • Marian Niedźwiedziński – wiceprezes
 • Beata Ostrowska – wiceprezes
 • Andrzej Romanowski – wiceprezes
 • Dominik Sankowski – wiceprezes

Komisja rewizyjna

 • Dominika Lisiak-Felicka – przewodnicząca
 • Jacek Kucharski – zastępca przewodniczącej
 • Magdalena Wróbel-Lachowska – sekretarz

Sąd koleżeński

 • Lidia Jackowska-Strumiłło – przewodnicząca
 • Robert Ostrowski
 • Tomasz Pawlicki

INFORMACJE Z ODDZIAŁU ŁÓdzkiego

Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji

Zapraszamy na Forum Cyberbezpieczeństwo i Sztucznej Inteligencji, które odbędzie się jutro, 26 marca w Łodzi (Hi Piotrkowska, I piętro). Start obrad przewidziano na godz. 10:00. Forum to platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami...

Letnia szkoła Human-Computer Interaction

Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Politechniką Łódzką zorganizowało międzynarodową szkołę letnią z obszaru Human-Computer Interaction (HCI). Od 14 do 18 czerwca uczestnicy mieli okazję wziąć udział w bogatym programie wydarzeń, zebranych pod wspólnym...

Wybory w Oddziale Łódzkim i Świętokrzyskim

Kolejne dwa oddziały wybrały nowe władze, które będą sprawować swoją funkcję od 2020 do 2023 r. W Oddziale Łódzkim Zarząd ukonstytuował się w składzie: Dominik SankowskiPrezesMarian NiedźwiedzińskiWiceprezesRobert BanasiakWiceprezesAndrzej RomanowskiWiceprezesBeata OstrowskaWiceprezesJacek NowakowskiSkarbnik W Oddziale Świętokrzyskim w skład Zarządu...