podstawowe informacje

Adres do korespondencji i kontaktu:
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

www: http://www.pti.gda.pl, email: pomorskie@pti.gda.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178

Zarząd

  • Marcin Wichorowski – prezes 
  • Tadeusz Kifner – skarbnik
  • Wojciech Kiedrowski 
  • Marcin Lubiński  

Komisja rewizyjna

  • Przemysław Jatkiewicz – przewodniczący
  • Piotr Falc 
  • Mirosław Kowalewski 

Sąd koleżeński

  • Alicja Myszor – przewodnicząca
  • Bogdan Miloch
  • Cezary Orłowski 

INFORMACJE Z ODDZIAŁU Pomorskiego

Oddział Pomorski zaprasza na zwiedzanie statku Oceania

Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Oddziału Pomorskiego PTI, Oceania to statek naukowo-badawczy służący polskim oceanografom od ponad 35 lat. Charakter statku jest unikalny ze względu na nietypowy jak dla statku badawczego napęd. Oceania jest trójmasztowcem o...

Władze Oddziału Górnośląskiego i Pomorskiego

Przekazujemy kolejne doniesienia z Walnych Zebrań członkowskich - tym razem z północy i południa kraju. Członkowie Oddziału Pomorskiego wybrali Zarząd w składzie: Tadeusz KifnerprezesWojciech KiedrowskiskarbnikPiotr SzukiewiczGrzegorz HopeAnna TrzaskowskaMarcin Lubiński W Oddziale Górnośląskim natomiast Zarząd ukonstytuował się...

Spotkania Oddziału Pomorskiego

Oddział Pomorski PTI rozpoczął w 2019 r. cykl comiesięcznych spotkań "czwartkowych". Spotkania będą się odbywać na terenie Politechniki Gdańskiej lub w innym wskazanym w osobnej informacji miejscu; początek o godz. 17:00. Harmonogram na rok 2019...