Strona głównaOddziały i SekcjeOddział Świętokrzyski

podstawowe informacje

Adres do korespondencji i kontaktu:
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce

www: swietokrzyskie.pti.org.pl, mail: swietokrzyskie@pti.org.pl
tel.: + 48 603 858 622

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 62 1090 1056 0000 0001 1121 2242

Zarząd

  • Rafał Kołodziejczyk – prezes
  • Grzegorz Basiński – wiceprezes/sekretarz
  • Michał Pańtak – skarbnik
  • Jan Kocój

Komisja rewizyjna

  • Sławomir Luściński – przewodniczący
  • Maria Kędziora-Długosz – zastępca przewodniczącego/sekretarz
  • Maciej Gajewski

Sąd koleżeński

  • Piotr Wiktorek – przewodniczący
  • Maciej Kobryń – zastępca przewodniczącego/sekretarz
  • Roman Kutyna

INFORMACJE Z ODDZIAŁU Świętokrzyskiego

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują   20.02.23 r. IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem JAK SIĘ NIE ZAPLĄTAĆ W SIECI? ...

Wybory w Oddziale Łódzkim i Świętokrzyskim

Kolejne dwa oddziały wybrały nowe władze, które będą sprawować swoją funkcję od 2020 do 2023 r. W Oddziale Łódzkim Zarząd ukonstytuował się w składzie: Dominik SankowskiPrezesMarian NiedźwiedzińskiWiceprezesRobert BanasiakWiceprezesAndrzej RomanowskiWiceprezesBeata OstrowskaWiceprezesJacek NowakowskiSkarbnik W Oddziale Świętokrzyskim w skład Zarządu...