podstawowe informacje

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

www: http://www.pti.poznan.pl, email: kontakt@pti.poznan.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196

Zarząd

 • Marek Węgrzyn – prezes
 • Idzi Siatkowski – wiceprezes
 • Rafał Klaus – skarbnik
 • Anna Pławiak-Mowna – sekretarz
 • Andrzej Marciniak

Komisja rewizyjna

 • Michał Sajkowski – przewodniczący
 • Adam Wojciechowski – sekretarz
 • Andrzej Urbaniak – członek

 

Sąd koleżeński

 • Ewa Łukasik – przewodnicząca
 • Maciej Antczak
 • Ewa Sumowska

INFORMACJE Z ODDZIAŁU Wielkopolskiego

J. Nawrocki, M. Kisiel-Dorohinicki i D. Sawicki z tytułami profesora

15 lutego ukazało się  postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu profesora trzem członkom naszej społeczności: J. Nawrockiemu, M. Kiselowi-Dorohinickiemu i D. Sawickiemu. Prof. Jerzy Nawrocki jest członkiem Oddziału Wielkopolskiego, pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej....

Nowe władze Oddziału Białostockiego i Wielkopolskiego

W oddziałach PTI rozpoczęły się zebrania wyborcze w formie zdalnej. Nowe władze oraz delegatów na Zjazd wybrały już Oddziały: Białostocki i Wielkopolski. Zarząd Oddziału Białostockiego w kadencji 2020-23 ukonstytuował się w następującym składzie: Zenon A....

World Computing Congress 2018

Oddział Wielkopolski PTI zaprasza do udziału w World Computing Congress 2018 (http://www.wcc2018.org), corocznym spotkaniu organizacji zajmujących się technologiami informacyjnymi z wszystkich krajów Europy. W dniach 17-21 września b.r. w Poznaniu gościć będą setki osób...