Strona głównaOddziały i SekcjeSekcja Cyberbezpieczeństwa

podstawowe informacje

Sekcja została powołana do życia uchwałą Zarządu PTI nr 102/IX/07 z dnia 2.06.2007. Sekcja Bezpieczeństwa Informacji PTI jest interdyscyplinarnym forum skupiającym osoby fizyczne i organizacje zainteresowane pogłębianiem wiedzy i upowszechnianiem najlepszych praktyk z uwzględnieniem aspektów technicznych, organizacyjnych, społecznych i etycznych  bezpieczeństwa informacji. Celami działania Sekcji są:

  • Wymiana doświadczeń i informacji sprzyjających zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji w systemach informacyjnych oraz organizacjach, których rozwój zależy od nowoczesnych technik przetwarzania informacji
  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz nauka i edukacja.

Regulamin Sekcji Regulamin Sekcji Cyberbezpieczeństwa (d. Sekcji Bezpieczeństwa Informacji)

Zarząd

Sławomir Smugowski – przewodniczący
Adrian Kapczyński
Zbigniew Handzel
Tomasz Klasa

INFORMACJE Z sekcji cyberbezpieczeństwa

Debata o cyberbezpieczeństwie z udziałem przedstawicieli PTI

Zachęcamy do lektury bardzo ciekawej debaty moderowanej przez Janusza Żmudzińskiego – specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa i członka Zarządu PTI. Podczas rozmowy poruszano wiele ważnych kwestii – m.in. niedobór specjalistów na rynku i konieczność weryfikacji ich kompetencji w obszarze tak...

Konferencja „Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata” – ŚDSI 2019

Zapraszamy na konferencję "Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata", która odbędzie się 16 maja w Klubie Bankowca (ul. Smolna 6, Warszawa). Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych prognoz i trendów w branży IT związanych z cyberbezpieczeństwem. Prelegenci spróbują...

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny w spotkaniu wzięli niemal wszyscy przedstawiciele sekcji. Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności...