Strona głównaOddziały i SekcjeSekcja Informatyków Administracji publicznej

podstawowe informacje

Sekcja Informatyków w Administracji Publicznej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 131/XII/17 z dnia 04 marca 2017 r.

Cele:

  • podnoszenie etosu zawodu informatyka w administracji publicznej,
  • integracja środowiska informatyków administracji publicznej,
  • umocnienie pozycji informatyków w jednostkach administracji publicznej,
  • promowanie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania systemami i działami informatyki,
  • działania na rzecz wpisania do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu informatyka,
  • zdefiniowanie praw i obowiązków oraz zakresu ochrony specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Informatyków Administracji Publicznej

Zarząd

  • Adam Mizerski – przewodniczący
  • Jacek Orłowski – wiceprzewodniczący
  • Tomasz Grzywna – sekretarz

Kontakt i kanały komunikacji

Strona internetowa Sekcji
https://siap.pti.org.pl/

Profil na Facebooku
https://www.facebook.com/groups/siappti/

Kontakt do członków Sekcji
email:
siap@pti.org.pl

Informacje z Sekcji Informatyków w Administracji Publicznej

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny w spotkaniu wzięli niemal wszyscy przedstawiciele sekcji. Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności...

Spotkanie sekcji tematycznych PTI

Prezes PTI Włodzimierz Marciński zaprasza przewodniczących sekcji tematycznych na spotkanie 16 marca o godz. 11 do siedziby Towarzystwa przy ul. Solec 38 w Warszawie (lok. 103). Spotkanie ma być przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń...