Strona głównaOddziały i SekcjeSekcja Terminologiczna

podstawowe informacje

Sekcja Terminologiczna została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 180/X/11 z dnia 02 kwietnia 2011 r.

Cele
Celem działania sekcji jest promowanie poprawności polskiego słownictwa informatycznego. Zamierzeniem jest formułowanie wniosków kierowanych do profesjonalistów oraz gremiów opiniotwórczych i zajmujących się opracowywaniem standardów.

Środki działania
Konferencje własne, konferencje pod patronatem sekcji, dyskusje wirtualne

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Terminologicznej

Zarząd

  • Andrzej Dyżewski – przewodniczący

Kontakt i kanały komunikacji

Lista dyskusyjna Sekcji
dostępna w sposób bierny bez potrzeby logowania http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti ; dla chcących zapisać się: wystarczy wysłać pusty email pod adres: st-pti-subscribe@tldp.org

Grupa otwarta PTI – Polskie Słownictwo Informatyczne, w portalu FB
https://www.facebook.com/groups/PTI2PSI/

Kontkat do członków Sekcji:
Andrzej Dyżewski – email: ady.dlapt@gmail.com

INFORMACJE Z sekcji terminologicznej

Polszczyzna w dobie cyfryzacji

Sekcja Terminologiczna PTI donosi, że tegoroczne Forum Kultury Słowa ogniskowało się wokół tematyki „Polszczyzny w dobie cyfryzacji”. Obrady toczyły się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 16 do 18 października. Dyskutowano o odmienności języka...

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny w spotkaniu wzięli niemal wszyscy przedstawiciele sekcji. Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności...

Komunikat Sekcji Terminologicznej nt. poprawnej pisowni nazw odznaczeń PTI

Komunikat Sekcji Terminologicznej PTI Nr 1/2019 z 20 lutego 2019 w sprawie poprawnej pisowni nazw odznaczeń nadawanych przez PTI   W związku z licznymi pytaniami i rozbieżnymi opiniami dotyczącymi poprawności pisowni nazw odznaczeń honorowych, przyznawanych osobom zasłużonym...