Strona głównaAktualnościOgólnopolski Konkurs na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

-

Polskie Towarzystwo Informatyczne już po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki. Jest on koordynowany przez Oddział Małopolski i Oddział Podkarpacki PTI, a partnerami są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Cyfrowa Przyszłość. Konkurs będzie obejmował projekty i prace inżynierskie oraz prace licencjackie ocenione/obronione w okresie od 16 marca 2023 r. do 15 lipca 2024 r. Termin nadsyłania projektów i prac upływa 15 lipca 2024 r.

Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi na podstawie recenzji sporządzonych przez członków Komisji Konkursowej oraz powołanych recenzentów – specjalistów z branży IT, a także naukowców ze środowisk akademickich całej Polski. Wszystkie niezbędne informacje, w tym szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu i wymogów formalnych, a także sposobu zgłaszania prac dostępne są na stronie internetowej: https://kpi.pti.org.pl/. Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie tej informacji potencjalnym zainteresowanym, tj. absolwentom kierunków informatycznych oraz nauczycielom akademickim, a w szczególności opiekunom prac oraz projektów inżynierskich, a także prac licencjackich.

Liczymy na to, że proponowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Konkurs będzie doskonałą okazją do integracji nauki z przemysłem, wymiany doświadczeń oraz prezentacji osiągnięć Państwa studentów na forum ogólnopolskim.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres kpi@pti.org.pl.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów