Strona głównaAktualnościORGANIZACJA PRACY W BIURZE

ORGANIZACJA PRACY W BIURZE

-

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa w naszym kraju i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, podjęte zostały decyzje o wprowadzeniu ograniczeń w pracy Biura PTI w Warszawie przy ul. Solec 38.

Począwszy od poniedziałku, 16 marca 2020 r. w  biurze PTI w Warszawie pełnione będą wyłącznie dyżury pracowników.

Większość pracowników będzie wykonywać swoje zadania w formie pracy zdalnej w miejscu zamieszkania.

Lista kontaktów telefonicznych i e-mailowych do poszczególnych jednostek znajduje się na stronie: https://pti.org.pl/kontakt/. Obsługiwane są także dotychczasowe skrzynki mailowe i telefony komórkowe poszczególnych pracowników.

Ograniczenia te zostają wprowadzone tymczasowo na okres do dnia 31 marca br.

W zależności do rozwoju sytuacji, poinformujemy o podtrzymaniu lub zniesieniu ograniczeń.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów