Widget not in any sidebars

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, REGULACJE

ORGANY STATUTOWE PTI
JEDNOSTKI
REGULACJE PTI

Prof. Jan Madey laureatem wyróżnienia im. Macieja W. Grabskiego

Członek Honorowy PTI, profesor Jan Madey został laureatem  tegorocznego wyróżnienia im. prof. Macieja W....

Konkurs na nowe logo – dodatkowy etap wyboru

Ze względu na niewyłonienie w głównym etapie konkursu najlepszego projektu graficznego, Organizator korzystając z...

Nowa strategia PTI

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W związku z podjętą przez ZG decyzją o przystąpieniu do opracowania...
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY Pti
PATRONATY PTI
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast