Widget not in any sidebars
Biuro Zarządu Głównego

Siedziba Polskiego Towarzystwa Informatycznego mieści się w Warszawie przy ul. Solec 38 lok 103; tu też znajduje się biuro Zarządu Głównego PTI (BZG PTI).

BZG zajmuje się głównie zdaniami wynikającymi z prowadzonej przez PTI działalności statutowej mającej na celu propagowanie i rozpowszechnianiem zagadnień związanych z informatyką. Cele te są realizowane przez biuro ZG, jak również wszystkie jednostki organizacyjne – oddziały i sekcje zlokalizowane na terenie kraju.