Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji

Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji (CCKiPK) Polskiego Towarzystwa lnformatycznego (PTI) zostało powołane z myślą o podnoszeniu kompetencji i jakości nauczania w Polsce, w trosce o rozwój gospodarczy i zapewnienie kadr zdolnych sprostać współczesnym wyzwaniom. Zapewniając system potwierdzania kwalifikacji profesjonalistów oraz umiejętności użytkowników technologii komputerowych PTI troszczy się o transparentne, obiektywne i neutralne technologicznie weryfikowanie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji potwierdzane certyfikatami. CCKiPK stanowi narzędzie wspierające realizację strategii PTl w obszarze wsparcia szeroko rozumianej edukacji i popularyzacji informatyki. Certyfikaty wydawane przez PTI potwierdzają kompetencje zawodowe informatyków oraz kwalifikacje użytkowników posługujących się narzędziami teleinformatycznymi. Pozwalają pracodawcom ograniczyć ryzyko przy zatrudnianiu nowych pracowników legitymujących się certyfikatami stanowiącymi zewnętrzne, obiektywne potwierdzenie kwalifikacji kandydatów. CCKiPK realizuje swój cel poprzez świadczenie usług w zakresie:

 • certyfikacji kompetencji i potwierdzania kwalifikacji,
 • certyfikacji programów szkoleniowych w zakresie zgodności z programami CCKiPK PTI,
 • certyfikacji podręczników w zakresie zgodności z podstawą programową (sylabusami) certyfikatów CCKiPK PTI,
 • przygotowania podstaw programowych i materiatłów na potrzeby szkoleń osób starających się o certyfikaty wydawane przez CCKiPK PTI,
 • szkoleń egzaminatorów.

Jednostką organizacyjną Centrum jest Polskie Biuro ECDL.  Istotnym obszarem zainteresowania Centrum jest wsparcie procesów certyfikacji w obszarze cyerbezpieczeństwa poprzez budowę Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa. Krajowy Systemem Cyberbezpieczeństwa (KS2C) ma za zadanie m.in. umożliwienie profesjonalistom uzyskanie formalnego potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności w oparciu o powszechne, wdrożone rozwiązanie systemowe jakim jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i funkcjonujące w jego ramach kwalifikacje rynkowe. Polskie Towarzystwo Informatyczne jest pierwszą w Polsce Instytucją Certyfikującą dla trzech neutralnych produktowo kwalifikacji rynkowych ZSK z obszaru cyberbezpieczeństwa, tj:

  1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista;
  2. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem– menedżer;
  3. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem– ekspert.
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast