Oddział Białostocki PTI
PODSTAWOWE DANE

Adres do korespondencji i kontaktu:
ul. Wiejska 45A, p.230
15-351 Białystok
e-mail: z.sosnowski[at]pb.edu.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
30 1090 1056 0000 0001 4365 8445 

WŁADZE

Zenon Sosnowski – prezes
Robert Milewski – wiceprezes
Wiesław Półjanowicz – skarbnik
Dorota Jankowska
Artur Korniłowicz
Kamil Szestowicki

komisja rewizyjna

Eugenia Busłowska – przewodnicząca
Adam Grabowski – sekretarz
Paweł Tadejko

sąd koleżeński

Leon Bobrowski
Magdalena Roszak
Kazimierz Trzęsicki

INFORMACJE Z ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast