Oddział Dolnośląski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.pti.wroc.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
tel: 0502 77 28 75
email: wroclaw[at]pti.org.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
88 1090 1056 0000 0001 1134 3209

WŁADZE

Zarząd
Lech Madeyski – prezes Zarządu
Zbigniew Huzar – wiceprezes
Zygmunt Mazur – wiceprezes
Hanna Mazur – sekretarz
Helena Dudycz – członek Zarządu
Andrzej Niemiec – członek Zarządu
Janusz Żmudziński – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Urszula Staszak – przewodnicząca
Paweł Klimczyk
Krzysztof Ziemba

Sąd Koleżeński
Iwona Dubielewicz – przewodnicząca
Maciej Kamiński,
Ewa Szpunar-Huk

Informacje z oddziału dolnośląskiego

Sympozjum „Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu”

Oddział Dolnośląski PTI zaprasza na sympozjum „Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu” - 26 czerwca w godz. 11-15 na Politechnikę Wrocławską (ul....
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast