Oddział Kujawsko-Pomorski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://okp.pti.org.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
ul. Chopina 12/18
87-100 Toruń
tel: 0 56 611 34 04
fax: 0 56 611 33 79
email: abak[at]uni.torun.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
13 1090 1056 0000 0001 1121 2154

WŁADZE

Zarząd
Anna Beata Kwiatkowska – prezes 
Ewa Ankiewicz-Jasińska – wiceprezes ds. gospodarczych
Piotr Bała – wiceprezes ds. nauki
Jerzy Kowalik – wiceprezes ds. edukacji
Sławomir Kryś – wiceprezes ds. członkowskich
Teresa Piotrowska-Cichocka – sekretarz
Piotr Woronowicz – skarbnik
Piotr Kornacki – członek Zarządu
Wiesława Osińska – członek Zarządu
Andrzej Polewczyński – członek Zarządu
Krzysztof Skowronek – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Romuald Słupski – przewodniczący
Teresa Kordas – wiceprzewodnicząca
Jacek Kobus

Sąd Koleżeński
Michał Szymczak – przewodniczący
Danuta Zaremba – wiceprzewodnicząca
Anna Zacharek

Informacje z oddziału kujawsko-pomorskiego

Uroczyste spotkanie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

W środę, 19 grudnia 2018 roku, o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytety Mikołaja Kopernika (UMK) odbyło się spotkanie wigilijne...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast