Oddział Łomżyński PTI
PODSTAWOWE DANE

Adres do korespondencji i kontaktu:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 49 15-703 Białystok

obszar działania: Łomża, powiat grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski

e-mail: lomzynski[at]pti.org.pl
tel.: +48 697 183 013

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
67 1090 1056 0000 0001 1121 2249

zarząd
 • Krzysztof Cwalina
  prezes
 • Waldemar Grądzki
  wiceprezes
 • Adam Chojnowski
  wiceprezes
 • Piotr Kodzis
  skarbnik
 • Radosław Cichocki
 • Roman Głębocki
 • Tomasz Kużmierowski
 • Katarzyna Łogwiniuk 
 • Andrzej Samborski
 • Ernest Żebrowski
komisja rewizyjna
 • Mariusz Winiarczyk
  przewodniczący
 • Mariusz Buczyński
 • Adam Mocarski
 • Paweł Ostrowski
sąd koleżeński
 • Marcin Burzyński
  przewodniczący
 • Tomasz Sobieski
 • Łukasz Mertin
INFORMACJE Z ODDZIAŁU PODLASKIEGO

Walne Zgromadzenie członków Oddziału Podlaskiego

Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Oddziału Podlaskiego wybrali Zarząd kolejnej kadencji. W jego skład weszli: Krzysztof CwalinaprezesWaldemar GrądzkiwiceprezesAdam ChojnowskiwiceprezesPiotr KodzisskarbnikRoman...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast