Oddział Lubelski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://pti.cs.pollub.pl/

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Lubelska
Katedra Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36a
20-618 Lublin

email: m.milosz[at]pollub.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
48 1090 1056 0000 0001 1121 2203

zarząd
 • Marek Miłosz
  prezes
 • Mariusz Haleniuk
  wiceprezes, skarbnik
 • Elżbieta Miłosz 
 • Wojciech Kulik 
komisja rewizyjna
 • Mariusz Dzieńkowski
  przewodniczący
 • Renata Skrzypa
  zastępca przewodniczącego
 • Robert Nowomiejski
  sekretarz
sąd koleżeński
 • Piotr Ziń
  przewodniczący
 • Małgorzata Charytanowicz
  zastępca przewodniczącego
 • Marta Juszczyk
Informacje z oddziału lubelskiego

Walne Zgromadzenia członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Lubelskiego

Kolejne dwa oddziały poinformowały o wyborze nowych władz. W obu do Zarządu wybrane zostały te same osoby, co w poprzedniej kadencji. Oddziałem Kujawsko-Pomorskim zwidywać będzie Zarząd...