Oddział Podkarpacki PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.rzeszow.pti.org.pl/

Adres do korespondencji i kontaktu:
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 865 12 99
email: rzeszow[at]pti.org.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
58 1090 1056 0000 0001 1121 2217

zarząd
 •  Andrzej Paszkiewicz
  prezes Zarządu
 • Marek Bolanowski
  wiceprezes, skarbnik
 • Tadeusz Kwater 
 • Damian Mazur
 • Bogusław Twaróg
komisja rewizyjna
 • Robert Pękala
  przewodniczący
 • Zbigniew Gomółka
  zastępca przewodniczącego/sekretarz
 • Jacek Jamiński
sąd koleżeński
 • Mirosław Mazurek
  przewodnicząca
 • Galina Setlak 
  zastępca przewodniczącego
 • Paweł Dymora
INFORMACJE Z ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO

Finał „Genialnych Miejsc” w Rzeszowie

Oddział Podkarpacki PTI fetował regionalnych zwycięzców konkursu "Genialne Miejsca" w ubiegły czwartek, 9 czerwca. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie....