Oddział Świętokrzyski PTI
PODSTAWOWE DANE

Adres do korespondencji i kontaktu:
Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce

tel.: + 48 603 858 622
mail: swietokrzyskie@pti.org.pl
www: swietokrzyskie.pti.org.pl/

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
62 1090 1056 0000 0001 1121 2242

zarząd
 • Rafał Kołodziejczyk
  prezes
 • Marcin Nowak
  wiceprezes
 • Michał Pańtak
  skarbnik
 • Grzegorz Basiński
 • Jan Kocój
komisja rewizyjna
 • Sławomir Luściński
  przewodniczący
 • Daniel Mierzejewski
  zastępca przewodniczącego/sekretarz
 • Maria Kędziora-Długosz
sąd koleżeński
 • Piotr Wiktorek 
  przewodniczący
 • Mariusz Baniecki
  zastępca przewodniczącego
 • Marzena Nowakowska
INFORMACJE Z ODDZIAŁU ŚWIĘTKORZYSKIEGO

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof....