Oddział Wielkopolski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.pti.poznan.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

tel: +48 61 665 29 61
email: kontakt[at]pti.poznan.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
43 1090 1056 0000 0001 1121 2196

zarząd
 • Andrzej Marciniak
  prezes
 • Marek Węgrzyn
  wiceprezes
 • Rafał Klaus
  skarbnik
 • Adam Wojciechowski
  sekretarz
 • Anna Kobusińska
 • Mikołaj Morzy
 • Ewa Sumowska
komisja rewizyjna
 • Idzi Siatkowski
  przewodniczący
 • Michał Sajkowski
  sekretarz
 • Bogdan Pilawski
sąd koleżeński
 • Ewa Łukasik
  przewodnicząca
 • Anna Pławiak-Mowna
 • Janusz Jabłoński
INFORMACJE Z ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO

J. Nawrocki, M. Kisiel-Dorohinicki i D. Sawicki z tytułami profesora

15 lutego ukazało się  postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu profesora trzem członkom naszej społeczności: J. Nawrockiemu, M. Kiselowi-Dorohinickiemu i D. Sawickiemu. Prof. Jerzy Nawrocki...