Oddział Zachodniopomorski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.pti.szczecin.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel.: + 48 91 444 19 09 + 48 609 505 220,
fax: + 48 91 444 21 27
email:  ozp [at] pti.org.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

zarząd
 • Tomasz Komorowski
  prezes 
 • Barbara Królikowska
  wiceprezes
 • Zdzisław Szyjewski
  wiceprezes
 • Mirosław Zajdel
  skarbnik, sekretarz
 • Tomasz Klasa
 • Tomasz Królikowski
 • Kesra Nermend
 • Piotr Niemcewicz
 • Grzegorz Szyjewski 
komisja rewizyjna
 • Agata Wawrzyniak
  przewodnicząca
 • Marek Mazur
  sekretarz
 • Tomasz Zdziebko
sąd koleżeński
 • Ireneusz Miciuła
  przewodniczący
 • Krzysztof Mroziński
  zastępca przewodniczącego
 • Marcin Mastalerz
INFORMACJE Z ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Zachodniopomorskiego

W Oddziale Zachodniopomorskim Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 2 czerwca, w formule zdalnej. Wybrano nowe władze Oddziału oraz Delegatów na Zjazd.
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast