Główna komisja rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna PTI jest powołana do nadzorowania zgod­nego ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI funkcjonowa­nia Towarzystwa, a w szczególności jest zobowiązana do przeprowa­dzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towa­rzystwa, z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celo­wości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2020 wchodzą:

  • Wiesław Paluszyński – PRZEWODNICZĄCY              wieslaw.paluszynski[at]pti.org.pl
  • Andrzej Szczerba – WICEPRZEWODNICZĄCY
  • Ewa Szymala – SEKRETARZ
  • Ewa Ankiewicz-Jasińska
  • Robert Milewski
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast