Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński PTI jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Towarzystwa, powstałych w obrębie Towarzystwa, a także rozpatrywania spraw członków Towarzystwa dotyczących nie­przestrzegania Statutu PTI, regulaminów i uchwał władz PTI oraz naru­szania zasad współżycia społecznego. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI w kadencji 2017-2020 wchodzą:

  • Barbara Królikowska  – przewodnicząca       
  • Beata Chodacka – zastępca przewodniczącej
  • Arkadiusz Banasik
  • Grzegorz Basiński
  • Grzegorz Cenkier