Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2017-2020 wchodzą:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) – PRZEWODNICZĄCY
 • dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)WICEPRZEWODNICZĄCY
 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski) WICEPRZEWODNICZĄCY
 • dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. Uniwersytety Szczecińskiego (Oddział Zachodniopomorski)SEKRETARZ
 • dr hab. Piotr Bała, prof. nadzw. Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)
  prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Zenon Sosnowski, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej (Oddział Podlaski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Przemysła Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

Strona Rady Naukowej PTI: http://rn.pti.org.pl/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast