Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2020-2023 wchodzą:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) – przewodniczący
 • dr inż. Wacław Iszkowski (Oddział Mazowiecki) – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Oddział Wielkopolski) – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – sekretarz

 

 • prof. dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż. Tadeusz Antoni Gospodarek (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • prof. dr hab. Leszek Maciaszek (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. Kesra Nermend (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Andrzej Paszkiewicz (Oddział Podkarpacki)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Białostocki)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Ryszard Tadeusiewicz (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

 

Strona Rady Naukowej PTI: https://pti.org.pl/rn