Widget not in any sidebars

Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2017-2020 wchodzą:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) – PRZEWODNICZĄCY
 • dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)WICEPRZEWODNICZĄCY
 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski) WICEPRZEWODNICZĄCY
 • dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. Uniwersytety Szczecińskiego (Oddział Zachodniopomorski)SEKRETARZ
 • dr hab. Piotr Bała, prof. nadzw. Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)
  prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Zenon Sosnowski, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej (Oddział Podlaski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Przemysła Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

Strona Rady Naukowej PTI: http://rn.pti.org.pl/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast