Zarząd Główny PTI

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia magisterskie ukończył w Instytucie Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektroniki, w specjalizacji „aparatura elektroniczna”. Studia podyplomowe w zakresie konsultingu ukończył na SGH…
więcej…

Profesor nauk technicznych. Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W 1992 r. obronił pracę doktorską z informatyki, w 1997 r. uzyskał habilitację, a w 2009 r. ­– tytuł profesora. Przez całą swoją drogę zawodową…
więcej…

Absolwent kierunku „Informatyka” na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość i Finanse” na Uniwersytecie Gdańskim. Od 25 lat realizuje projekty informatyczne…
więcej…

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja „Informatyka”) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (FTiMS PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA)…
więcej…

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. Northwest University, USA). Jest ekspertem  w obszarze bezpieczeństwa systemów…
więcej…

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku „Informatyka”. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” (specjalność: „systemy…więcej…

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki. Pracę doktorską obronił na Southern Methodist University…
więcej…

pozostali członkowie ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Absolwent Moskiewskiego Instytutu Subtelnej Technologii Chemicznej im. Łomonosowa (obecnie część Moskiewskiego Uniwersytetu Technologicznego). W 1984 r. na tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy o modelowaniu…
więcej…

Po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1970 roku pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, doktoryzując się w 1975 roku w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. W latach 1981-89 był profesorem Uniwersytetu…
więcej…

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; konsultant SAP oraz wykładowca akademicki. W PTI od 2008 r., organizator i realizator inicjatyw proczłonkowskich….
więcej…

Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera oceanotechnika w zakresie „Sterowania i pomiarów w oceanotechnice”…
więcej…

Pracę zawodową rozpoczynał jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Przez wiele lat rozwijał oprogramowanie polskich minikomputerów. Kierował pracownią Pilotowych Wdrożeń zakładów Mera…
więcej…

Absolwent Politechniki Krakowskiej, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej (o specjalności „informatyka stosowana”). W roku 2004 rozpoczął karierę zawodową w firmach…
więcej…

Absolwent Politechniki Białostockiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie „elektronika i telekomunikacja” o specjalności „optoelektronika”. W 2003 r. rozpoczął karierę zawodową w firmach komercyjnych związanych z telekomunikacją…
więcej…

Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie „nauk o zarządzaniu”. Był przedstawicielem Polski w…
więcej…

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na specjalności „Elektroniczne urządzenia cyfrowe”. Ukończył także programy: „TOP 500 Innovators” Science Management Commercialization Program…
więcej…

 

Terminy posiedzeń

Posiedzenia Zarządu

 • 19.12.2020
 • 30.01.2021
 • 27.02.2021
 • 27.03.2021
 • 24.04.2021
 • 29.05.2021
 • 28.08.2021
 • 25.09.2021
 • 23.10.2021
 • 27.11.2021
 • 18.12.2021

Posiedzenia Prezydium Zarządu 

 • 09.12.2020
 • 07.01.2021
 • 20.01.2021
 • 10.02.2021
 • 10.03.2021
 • 14.04.2021
 • 12.05.2021
 • 16.06.2021
 • 06.10.2021
 • 17.11.2021
 • 08.12.2021
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast