Widget not in any sidebars

Zarząd główny PTI

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

email: wlodzimierz.marcinski[at]pti.org.pl

Włodzimierz Marciński – od 1972 r. zajmuje się zastosowaniem informatyki w administracji publicznej. Jest twórcą wielu użytkowych systemów informatycznych…
więcej…

email: janusz.dorozynski[at]pti.org.pl

Dr inż. Janusz Dorożyński, rocznik 1955, absolwent (1980 r.) Moskiewskiego Instytutu Subtelnej Technologii Chemicznej im. Łomonosowa (obecnie część Moskiewskiego…
więcej…

email: marek.holynski[at]pti.org.pl

Marek Hołyński po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1970 roku pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, doktoryzując się…
więcej…

Od wielu lat jest związany z Polską Akademią Nauk, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN. Bierze udział także w pracach rad naukowych Instytutu Podstaw Informatyki, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii…
więcej…

email: wojciech.kiedrowski[at]pti.org.pl

Menedżer projektów informatycznych, małych i dużych zespołów rozwoju oraz utrzymania oprogramowania. Od ponad 20 lat implementujący rozwiązania…
więcej…

Prof. dr hab. inż. Marian Noga pracował w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. W 1961 r. ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (WEGiH) AGH. W 1969 r. obronił doktorat…
więcej…

email: janusz.zmudzinski[at]pti.org.pl

Członek Oddziału Dolnośląskiego PTI. Architekt rozwiązań bezpieczeństwa IT w wiodących polskich firmach informatycznych. Od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami…
więcej…

email: jerzy.jaworowski[at]pti.org.pl

Dr inż. Jerzy R. Jaworowski – absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Po ukończeniu studiów…
więcej…

email: beata.ostrowska[at]pti.org.pl

Beata Ostrowska – absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ)…
więcej…

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

email: marekb[at]prz.edu.pl

Dr inż. Marek Bolanowski – absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, kierunek Informatyka. W 2009 roku na Politechnice…
więcej…

email: maria.ganzha[at]ibspan.waw.pl

Maria Ganzha jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej (MiNI PW). Na Uniwersytecie…
więcej…

email: maciej.godniak[at]pti.org.pl

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Członek zwyczajny PTI od 2003 roku, członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PTI…
więcej…

email: tadeusz.knifer[at]pti.org.pl

Związany z IT, głównie w branży finansowej, od lat 90. Pracował na wielu stanowiskach skupiając się na: rozwoju oprogramowania, audycie IT, IT Governance i architekturze…
więcej…

email: tomasz_klasa[at]o2.pl

Tomasz Klasa – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; konsultant SAP oraz…
więcej…

email: adam.mizerski[at]pti.org.pl

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej (PN-ISO/IEC 27005/COBIT Risk IT/COSO) analizy ryzyka…
więcej…

email: jsn111[at]wp.pl

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizował się w zakresie ekonomiki, planowania…
więcej…

email: grzegorz.szyjewski[at]pti.org.pl

Grzegorz Szyjewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora…
więcej…

Terminy posiedzeń
Posiedzenia Zarządu
  • 22‑23.09.2018 r.
  • 24.11.2018 r.
  • 15.12.2018 r.
  • 23.02.2019 r.
  • 27.04.2019 r.
  • 25.05.2019 r.
Posiedzenia Prezydium Zarządu
  • 27.10.2018 r.
  • 26.01.2019 r.
  • 23.03.2019 r.
  • 29.06.2019 r.
Komunikaty z posiedzeń
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast