Grzegorz Szyjewski – członek Zarządu

mail: grzegorz.szyjewski[at]pti.org.pl

Grzegorz Szyjewski jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Był przedstawicielem Polski w międzynarodowej grupie strategicznej przy Radzie Europejskich Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS), zajmującej się tworzeniem standardów w zawodzie informatyka.  Grzegorz Szyjewski pracuje na rzecz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Odpowiada za: projektowanie, wdrażanie i eksploatację internetowego systemu do prowadzenia egzaminów i zarządzania certyfikacją PTI na terenie Polski. Jest autorem aplikacji internetowych takich jak: elektroniczny zbiór zadań: exeBOOK, elektroniczne płatności za certyfikację: Wirtualna Kasa, automatyczna diagnostyka kompetencji cyfrowych: Barometr kompetencji cyfrowych czy serwis obchodów 70-lecia informatyki w Polsce. W 2017 roku został laureatem nagrody „Lider 20-lecia ECDL”. Dodatkowe doświadczenia zdobywał jako członek komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem procesami biznesowymi, zdalną identyfikacją i uwierzytelnianiem w systemach teleinformatycznych. Poza pracą na uczelni prowadzi działalność biznesową, skupiającą się na: projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu serwisów teleinformatycznych. Od roku 2017 Grzegorz Szyjewski jest członkiem Zarządu Głównego PTI oraz członkiem Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTI.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast