Marek Bolanowski – członek Prezydium Zarządu

mail: marekb[at]prz.edu.pl

Dr inż. Marek Bolanowski – absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, kierunek Informatyka. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność: system i sieci komputerowe. Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Systemów Rozproszonych i Zakładu Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z członków-założycieli Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego pierwszy prezes. Jest również Rzeczoznawcą PTI.Jego główne zainteresowania w obszarze informatyki związane są z projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych oraz detekcją anomalii w systemach informatycznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu tematycznego.Był organizatorem, członkiem komitetów organizacyjnych i programowych wielu informatycznych konferencji naukowych i branżowych. Jest również prelegentem występującym na konferencjach naukowych i specjalistycznych, poświęconych zagadnieniom projektowania i eksploatacji systemów rozproszonych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z projektowaniem i budową rozproszonych systemów informatycznych, współdziałając przy tym z wiodącymi producentami sprzętu oraz integratorami rozwiązań informatycznych. Współpracuje również z przemysłem w zakresie wspólnych badań i wdrażania nowych rozwiązać w środowiskach produkcyjnych. Jest instruktorem i współzałożycielem akademii i laboratoriów szkoleniowych (m.in. Cisco, Alcatel-Lucent, Extreme Networks).

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast