Maria Ganzha – członek zarządu

mail: maria.ganzha[at]ibspan.waw.pl

Maria Ganzha jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej (MiNI PW). Stopnie naukowe magistra i doktora uzyskała na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa, a habilitację – w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W PTI jest od 2006 roku, zajmuje się m.in. organizacją serii międzynarodowych konferencji FedCSIS; jest także Redaktor Naczelną wydawanej przez PTI serii książkowej Annals of Computer Science and Information Systems.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast