Wojciech Kiedrowski – wiceprezes ds. programu, działań statutowych w relacji z oddziałami i sekretarz ZG

email: wojciech.kiedrowski[at]pti.org.pl

Ukończył studia na kierunku Informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, uzyskał tytuł mgr inż. Informatyki. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego z ponad 20-letnim stażem. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Od 25 lat realizuje projekty informatyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, przedsiębiorstwach komunalnych, administracji lokalnej i innych organizacjach sektora finansów publicznych.

Doświadczony przedsiębiorca w branży informatycznej. Obecnie koordynuje prace rozwojowe i zarządza zespołami utrzymania i rozwoju oprogramowania w Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

Zaangażowany w działalność społeczną, pracuje na rzecz społeczności informatyków w Polsce. Obecnie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek zarządu Oddziału Pomorskiego PTI.

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast