Wojciech Kiedrowski – Wiceprezes ds. programu, działań statutowych w relacji z oddziałami i sekretarz ZG

email: wojciech.kiedrowski[at]pti.org.pl

Absolwent kierunku „Informatyka” na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość i Finanse” na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 25 lat realizuje projekty informatyczne w firmach przemysłowych różnych branż, przedsiębiorstwach komunalnych, administracji lokalnej i innych organizacjach sektora finansów publicznych.

Doświadczony przedsiębiorca branży informatycznej. Obecnie koordynuje prace rozwojowe i zarządza zespołami utrzymania i rozwoju oprogramowania w Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

Zaangażowany w działalność społeczną, pracuje na rzecz społeczności informatyków w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego z ponad 20-letnim stażem i Rzeczoznawca PTI. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego i członka Zarządu Oddziału Pomorskiego PTI.

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast