Zjazd delegatów PTI

Zjazd Delegatów może być:
  • zwyczajny lub
  • nadzwyczajny.
Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI
  • Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI zwoływany jest co trzy lata w celu wyboru władz naczelnych Towarzystwa. XII Zjazd Zwyczajny PTI odbył się 24-25 czerwca 2017 – wszelkie informacje można znaleźć na wiki zjazdowej.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI
  • Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany na wniosek:
  • Zarządu Głównego (zwłaszcza w przypadku: wygaśnięcia mandatu Prezesa, wygaśnięcia mandatów co najmniej 1/3 członków ZG, utraty możliwości działania Głównej Komisji Rewizyjne);
  • Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów;
  • co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków PTI.

W 2016r. zwołany został Zjazd Nadzwyczajny – jego przebieg opisany jest na stronie https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_główna

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast