Statut PTI

Obowiązujący Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 25.06.2017 r. Obowiązuje od dnia wpisu do KRS, tj. od 06.10.2017 r.

Statut PTI – wersja zgłoszona do KRS
Statut PTI – wersja zgłoszona przeszukiwalna

Poprzednie wersje Statutu PTI można znaleźć na stronie: https://portal.pti.org.pl/Dla-czlonkow/Statut-i-regulaminy  

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast