Strategie

Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2015-2020
uchwalona przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 21 marca 2015 r.