Uchwały Zjazdu Delegatów

Uchwały XIII Zjazdu Delegatów PTI – 2020 r.

Uchwała nr 1 ws. prawomocności Zjazdu
Uchwała nr 2 ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Uchwała nr 3 ws. ustalenia liczebności ZG, GKR, GSK i RN
Uchwała nr 4 ws. zwołania Zjazdu zwyczajnego w formule bezpośredniej
Uchwała nr 5 ws. powołania nowych władz naczelnych PTI

Uchwały XII Zjazdu Delegatów PTI – 2017 r.

Uchwała nr 1 ws. prawomocności obrad
Uchwała nr 2 ws. członkostwa honorowego
Uchwała nr 3 ws. członkostwa honorowego
Uchwała nr 4 ws. absolutorium
Uchwała nr 5 ws. liczebności władz i Rady Naukowej
Uchwała nr 6 ws. odwołania władz i Rady Naukowej
Uchwała nr 7 ws. powołania władz i Rady Naukowej
Uchwała nr 8 ws. odwołania do zjazdu
Uchwała nr 8 – uzasadnienie
Uchwała nr 9 ws. Medalu 70-lecia Polskiej Informatyki
Uchwała nr 10 ws. zobowiązań członków Zarządu Głównego
Uchwała nr 11 ws. zleceń dla Zarząd Główny
Uchwała nr 12 ws. zmian statutu
Uchwała nr 13 ws. tekstu statutu

Więcej materiałów z XII Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xii-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI – 2016 r.

Materiały z XI Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI – 2015 r.

Materiały z XI Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/Zjazd_nadzwyczajny_2015_-_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87_materia%C5%82%C3%B3w Starsze dokumenty zjazdowe dostępne są na poprzedniej witrynie PTI:  http://arch.pti.org.pl/O-nas/Prace-Zarzadu/