Sekcja Historyczna

PODSTAWOWE DANE

Sekcja Historyczna PTI powstała 5 sierpnia 2010 r.

Cele działalności
Celem Sekcji jest tworzenie warunków współpracy dla swoich członków, w celu wymiany doświadczeń i informacji sprzyjającej zachowaniu wiedzy i efektów działań informatyki polskiej w minionych latach.

Formy działalności

  • Konferencje własne
  • Konferencje pod patronatem sekcji
  • Certyfikaty
  • Opinie

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Historii Informatyki

ZARZĄD SEKCJI

Jerzy S. Nowak – przewodniczący

Stanisław Jaskólski – wiceprzewodniczący

Agnieszka Boboli – sekretarz

kontakt i kanały komunikacji

Strona internetowa Sekcji
www.historiainformatyki.pl

Kontakt do członków Sekcji
Jerzy S. Nowak – email: info[at]historiainformatyki.pl

INFORMACJE Z SEKCJI HISTORYCZNEJ

Historia polskiej informatyki po angielsku

Nakładem prestiżowego naukowego wydawnictwa Springer ukazała się książka „Histories of Computing in Eastern Europe”. Jest to pokłosie panelu historycznego odbytego na 24-tym Kongresie International Federation for Information...