Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji

PODSTAWOWE DANE

Sekcja została powołana we wrześniu 2000 r.

Strona internetowa Sekcji
http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi/sekcja.htm

Sprawozdania z działalności Sekcji
Sprawozdanie sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji za 2014 r.

Kontakt do członków Sekcji
Agnieszka Szewczyk – email: aszew[at]uoo.univ.szczecin.pl

ZARZĄD SEKCJI

Agnieszka Szewczyk – przewodnicząca
Krystyna Polańska
Zbigniew Stempnakowski

kontakt i kanały komunikacji

Strona internetowa Sekcji
http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi/sekcja.htm

Kontakt do członków Sekcji
Agnieszka Szewczyk – email: aszew[at]uoo.univ.szczecin.pl

INFORMACJE Z SEKCJI PROBLEMÓW SPOŁECZEŃSTWA GLOBALNEJ INFORMACJI

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny...