Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

W dniu 12 lutego b.r. z upoważnienia Minister Rozwoju powołano 33 osoby na Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Powołane osoby to doświadczeni eksperci i autorytety branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa reprezentujący m.in. przedsiębiorstwa z tego sektora, stowarzyszenia i izby branżowe, środowiska nauki i edukacji, instytucje państwowe oraz środowiska społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest Liderem projektu mającego na celu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” realizowanego w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prowadzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest zgodne z kierunkiem III „Strategii Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2015-2020”. Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji dla uzyskiwania tych wartości. Rola i relacja PTI z Radą pozwoli wpływać na definiowanie i budowanie właściwych w branży telekomunikacyjnej kompetencji specjalistycznych.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2022. W ramach Rady funkcjonować będą przedstawiciele przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa oraz przedstawiciele środowisk edukacyjnych zarówno formalnego systemu edukacyjnego jak również podmiotów realizujących usługi szkoleniowe w tej branży. Dodatkowo w Radzie zasiądą przedstawiciele innych podmiotów, w tym organizacji społecznych reprezentujących pracodawców i pracowników.

Projekt na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, a także w okresie co najmniej jednego roku po formalnym jego zamknięciu, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

Generalny efektem funkcjonowania Rady będzie wzmocnienie potencjału realizacyjnego branży telekomunikacyjnej i cyberbezpieczeństwa, co w konsekwencji wpłynie na wyższą konkurencyjność i wzmocnienie gospodarcze w tym zakresie.

Kontakt z Sekretariatem Rady: rada.telekomunikacja@pti.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo: https://www.radasektorowa.pl/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast