Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

W dniu 12 lutego b.r. z upoważnienia Minister Rozwoju powołano 33 osoby na Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Powołane osoby to doświadczeni eksperci i autorytety branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa reprezentujący m.in. przedsiębiorstwa z tego sektora, stowarzyszenia i izby branżowe, środowiska nauki i edukacji, instytucje państwowe oraz środowiska społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest Liderem projektu mającego na celu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” realizowanego w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Prowadzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jest zgodne z kierunkiem III „Strategii Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2015-2020”. Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji dla uzyskiwania tych wartości. Rola i relacja PTI z Radą pozwoli wpływać na definiowanie i budowanie właściwych w branży telekomunikacyjnej kompetencji specjalistycznych. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2022.

W ramach Rady funkcjonować będą przedstawiciele przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa oraz przedstawiciele środowisk edukacyjnych zarówno formalnego systemu edukacyjnego jak również podmiotów realizujących usługi szkoleniowe w tej branży. Dodatkowo w Radzie zasiądą przedstawiciele innych podmiotów, w tym organizacji społecznych reprezentujących pracodawców i pracowników. Projekt na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, a także w okresie co najmniej jednego roku po formalnym jego zamknięciu, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych. Generalny efektem funkcjonowania Rady będzie wzmocnienie potencjału realizacyjnego branży telekomunikacyjnej i cyberbezpieczeństwa, co w konsekwencji wpłynie na wyższą konkurencyjność i wzmocnienie gospodarcze w tym zakresie.

Władze Rady

Przewodniczący Rady
Wiesław Paluszyński

Wiceprzewodniczący
Tomasz Chomicki
Paweł Kostkiewicz
Wojciech Maciejczak
Beata Ostrowska
Jarosław Pazgrat
Magdalena Polak
Grażyna Szpor

Skład Rady

 1. Mariusz Rasz, Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 2. Magdalena Polak, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
 3. Krzysztof Krassowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Maciej Kiedrowicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 6. Maciej Tadeusz Rogalski, Uczelia Łazarskiego
 7. Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 8. Anna Czacharowska-Rybkowska, Cisco Systems Poland
 9. Marcin Przemysław Kolasiński, Intel Technology Poland
 10. Sławomir Marek Smugowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
 11. Wojciech Maciejczak, Orange Polska S.A.
 12. Mariusz Sepczuk, P4 Sp. z o.o.
 13. Janusz Górski, T-Mobile Polska S.A.
 14. Mirosław Śmiałek, Polkomtel Sp. z o.o.
 15. Sławomir Pietrzyk, IS-Wireless
 16. Tomasz Chomicki, SAMSUNG Electronics Polska Sp. z.o.o.
 17. Jarosław Mariusz Pazgrat, MCX Pro
 18. Jacek Falkiewicz, Ericsson Sp. z o.o.
 19. Adam Dzwonkowski, Microsoft Polska Sp. z o.o.
 20. Piotr Paweł Jakubowski, IBM Polska Sp. z o.o.
 21. Xawery Michał Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Spółka jawna
 22. Robert Piotr Lachowiecki, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 23. Aleksander Wasiak-Radoszewski, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
 24. Łukasz Mickiewicz, Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność
 25. Beata Anna Ostrowska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Łodzi, BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
 26. Paweł Kostkiewicz, NASK PIB, Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji
 27. Bogusław Olgierd Dębski, Ministerstwo Cyfryzacji
 28. Radosław Hubert Michałek, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 29. Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 30. Adam Waldemar Siewicz, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
 31. Grzegorz Andrzej Janczyk, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 32. Wiesław Jacek Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 33. Piotr Krawiec, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

 

Rada podjęła decyzję o utworzeniu merytorycznych Komitetów Rady, realizujących jej cele i zadania, w zakresach: analiz i badań luk kompetencyjnych, systemu edukacji i kształcenia, rozwiązań legislacyjnych, rozwoju i certyfikacji kompetencji branżowych. Tworzonym aktualnie komitetom przewodniczą: Beata Ostrowska, Grażyna Szpor, Magdalena Polak, Jarosław Pazgrat, Bogusław Dębski.

 

Kontakt z Sekretariatem Rady: rada.telekomunikacja@pti.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo: https://www.radasektorowa.pl/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast