Strona głównaAktualnościPiąta edycja Listy 100 została rozstrzygnięta

Piąta edycja Listy 100 została rozstrzygnięta

-

Lista 100 jest inicjatywą Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Prezentuje ona sylwetki 100 osób, które na przestrzeni roku w wyjątkowy sposób przyczyniały się do rozbudowywania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w naszym kraju. Polskie Towarzystwo Informatyczne od początku działalności zarówno Szerokiego Porozumienia jak i Listy 100 wspiera obie te inicjatywy.

Znalezienie się na Liście 100 jest wyrazem uznania środowiskowego, gdyż nominują do niej laureaci wcześniejszych list, osoby same bardzo aktywne na polu przybliżania technologii cyfrowej w swoich otoczniach zawodowych, lokalnych czy regionalnych. Ostatecznego wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje Kapituła Listy 100, w oparciu o regulamin jej funkcjonowania. Laureatom Listy, poza szacunkiem całego środowiska, co jest chyba najważniejsze, przysługuje prawo wykorzystywania logo listy w podpisach ze swoim nazwiskiem. Osoby, które więcej jak trzykrotnie były laureatami listy i zostały po raz kolejny zgłoszone – stają się członkami Honorowej Listy 100.

W tegorocznej edycji ponownie wyróżnieni zostali członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego: Zdzisław Babicz, Beata Chodacka, Paweł Jagielski, Dagmara Modrzejewska, Dariusz Stachecki i Paweł Tadejko. Tegorocznym laureatem Listy 100 jest także ogólnopolski Koordynator ECDL Adam Wieczorek.

Do zgłaszania kandydatur do tegorocznej, piątej edycji Listy 100, uprawnionych było ponad 350 wcześniejszych jej laureatów. Spłynęło ponad 150 zgłoszeń, z których Kapituła w głosowaniu niejawnym wybrała 100 laureatów. Jednocześnie 14 osób zasiliło Honorową Listę 100.

Najliczniejszą grupę na nowej liście stanowią pracownice oraz pracownicy szeroko rozumianej oświaty – szkół, uczelni wyższych oraz ośrodków kształcenia. Znaczącą grupę stanowią także osoby aktywne w organizacjach pozarządowych – fundacjach czy stowarzyszeniach.

Lista 100 za 2021 rok oraz Honorowa Lista 100 są publikowane na stronie internetowej SPRUC http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista100. Uroczyste odczytanie Listy 100 odbędzie się w połowie stycznia, z przyczyn pandemicznych, online.

Pierwsza lista ogłoszona była w 2017 roku i wpisała się kalendarz wydarzeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W latach ubiegłych, ogłaszaniu Listy 100 oraz wręczaniu dyplomów honorowych towarzyszyła okolicznościowa uroczystość z udziałem zaproszonych gości. Jednym z nich był dyrektor generalny DG Connect Komisji Europejskiej, pan Roberto Viola. Nasza inicjatywa znalazła uznanie wśród innych, narodowych koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych.

Partnerem wspierającym Listy 100 w roku 2021 jest Fundacja Orange.

Skład Kapituły Listy 100 za 2021 rok:
Agnieszka Aleksiejczuk, Iwona Brzózka-Złotnicka, Beata Chodacka, Monika Eilmes, Artur Krawczyk, Ewa Krupa, Anna Beata Kwiatkowska, Tomasz Łukawski, Artur Marcinkowski, Włodzimierz Marciński, Katarzyna Nosalska, Jolanta Okuniewska, Jacek Wojnarowski.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów