Strona głównaAktualnościPoLAND of IT masters - projekt PTI w konkursie MSZ

PoLAND of IT masters – projekt PTI w konkursie MSZ

-

Polskie Towarzystwo Informatycznie realizuje w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2019” projekt o nazwie „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o informatykach, polskiej żyle złota”. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w światowej klasy specjalistów w dziedzinie algorytmiki i programowania – czyli najbardziej obecnie poszukiwanych kwalifikacji w cyfrowym świecie.

Produktami projektu będą materiały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich informatyków oraz ich wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie budowy oraz wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, rozszerzonej rzeczywistości oraz gier komputerowych. Pokażemy, że sukcesy, które od ponad 26 lat odnoszą polscy programiści w olimpiadach informatycznych, mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym czy innych zawodach, nie są przypadkiem a następstwem polskiej szkoły matematycznej oraz stworzenia polskiej szkoły algorytmiki i programowania.

Przygotujemy do wykorzystania przez zespoły promocji polskich placówek za granicą materiały tekstowe (folder) jak i w formie wideo (film, spoty) przedstawiające  osiągnięcia informatyków polskich oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora technologii cyfrowej. W ramach projektu, będziemy utrzymywać bieżący kontakt z zainteresowanymi placówkami doradzając w zakresie skutecznego wykorzystywania przekazywanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Hasło promocyjne projektu, które będziemy także niezależnie wykorzystywali brzmi  PoLAND of IT masters. Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie będzie kontynuowane i pokazywać będzie wiele znanych i mniej znanych osiągnięć jakie są udziałem polskich informatyków i polskich firm sektora IT.

Wspomniany powyżej folder informacyjny jest już gotowy. Pokazuje on główny kontekst przekazu skupiający się na ludziach IT.  Będzie wkrótce udostępniony w wersjach polskiej i angielskiej.

Nagrania rozpoczęliśmy 4 września od wizyty w firmie Atinea, założonej przez olimpijczyków – Andrzeja Gąsienicę-Samka (drugi z lewej) i Tomasza Stachowicza (trzeci z lewej). Ekipa filmowa nagrywa wywiad z Aleksandrą Przegalińską.

Aktualnie trwa praca nad materiałami w postaci wideo, do wykorzystania w sieci placówek, a także w sieciach społecznościowych. Zgodzili się w nich wziąć udział tak wspaniałe i powszechnie znane osoby jak m.in.: Jan Madey, Krzysztof Diks, Marek Hołyński, Aleksandra Przegalińska, Adam Góral, Janusz Filipiak, Adam Kiciński, Andrzej Gąsienica-Samek, Filip Wolski, Marek Cygan, Tomasz Stachowicz, Maciej Popowicz. Nagrane zostaną wypowiedzi osób kierującymi polskimi ośrodkami rozwojowymi firm Intel, Google i prawdopodobnie IBM. Pokażemy kilka szczególnie kreatywnych firm z obszaru gier oraz wykorzystania sztucznej inteligencji.

Zakończenie projektu planowane jest w październiku, ale już dziś apeluje do naszego środowiska o aktywne wsparcie już nie tylko samego projektu, ale jego konsekwentnego kontynuowania. Jestem przekonany, że nie jest nam wszystkim obojętny wizerunek Polaka w świecie. Naszym celem jest pokazywanie, że istnieje w nas potencjał intelektualny pozwalający tworzyć niezwykłe rzeczy – szczególnie w obszarze technologii cyfrowej.

Włodzimierz Marciński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów