Aktualności „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

-

KATEGORIE

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument zostanie zatwierdzona przez Stały Komitet Rady Ministrów najprawdopodobniej na przełomie września i października 2020 r.

W strategii wyróżniono 6 obszarów wsparcia, koniecznych dla wykorzystania szans, jakie daje AI:

  1. Społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych;
  2. Innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start-upów z rządem;
  3. Nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI;
  4. Edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne;
  5. Współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej;
  6. Sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Chcąc wspomóc działania we wszystkich tych obszarach zdecydowano o stworzeniu centrum koordynacyjnego przy Ministrze Cyfryzacji. Jego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, współpraca z partnerami, a także koordynacja rozproszonych źródeł finansowania (budżetowych, pochodzących z programów UE i funduszy inwestycyjnych).

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków wykorzystania sztucznej inteligencji, określono także wymagania i warunki jej zastosowania, które obejmują wszystkie fazy – począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu.

Dokument przyjęty przez KRMC jest efektem długich konsultacji. Pierwsza jego wersja została przedstawiona w sierpniu i wrześniu 2019 r. Kolejna tura konsultacji odbywała się w lutym i marcu.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast