Strona głównaPolskie Biuro ECDL

Polskie Biuro ECDL

Ta jednostka organizacyjna zajmuje się koordynacją działań związanych z certyfikacją umiejętności komputerowych według europejskich i światowych standardów. Certyfikacja ECDL istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian i istotnie się rozwinęła. Z certyfikacji europejskiej (ECDL to European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International Computing Driving Licence albo International Certification of Digital Literacy).

Polskie Towarzystwo Informatyczne na mocy umowy z Fundacją ICDL w Dublinie posiada wyłączną licencję na użycie koncepcji ECDL/ICDL na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

O certyfikacji ECDL/ICDL

 Certyfikaty ICDL/ECDL wydano już w ponad 150 krajach a egzaminy można zdawać w 41 językach, w tym oczywiście po polsku. Certyfikat ECDL przyznawany jest we wszystkich krajach zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i umiejętności oraz konieczność zdania tych samych egzaminów (sylabusy i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki). Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany na całym naszym globie. ICDL/ECDL jest uznawana za jedną z najlepszych certyfikacji podstawowych umiejętności komputerowych na świecie, o czym świadczą liczne publikacje, raporty i odniesienia. Kwalifikacje (certyfikaty)  ICDL/ECDL można znaleźć w wielu narodowych ramach kwalifikacji w Europie, Azji czy Afryce.

W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał – w wyniku audytu – Znak Dostosowania: Gotowość (Seal of Alignement: Readiness) od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (International Society for Technology in Education)https://www.iste.org/standards/seal-of-alignment/icdl-certification-program

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL

Certyfikaty ECDL dają wiele korzyści zawodowych:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Struktura Organizacyjna

Centra Egzaminacyjne i Laboratoria

W ramach polskiego systemu certyfikacji ECDL działają Akredytowane Centra Egzaminacyjne ECDL, a w nich – Akredytowane Laboratoriach ECDL. Właśnie tam odbywają się egzaminy, według ściśle ustalonych procedur.

Koordynatorzy regionalni i koordynatorzy produktów

Działalność Centrów na terenie poszczególnych województw wspierają Koordynatorzy Regionalni. Każdy rodzaj certyfikatu (por. niżej) ma także swojego koordynatora produktu.

Polskie Biuro ECDL

Wsparciem dla osób działających w terenie są pracownicy etatowi Polskiego Biura ECDL. Obsługują oni wszystkie kwestie finansowe i prawne.

Zadaniem Polskiego Biura ECDL jest także promocja certyfikacji w instytucjach edukacyjnych, a także budowanie świadomości dotyczącej korzyści z potwierdzania kompetenecji. PB ECDL buduje dobre kontakty ze szkołami wszystkich szczebli (w tym poprzez realizację Programu „Klasa z ECDL”), wyższymi uczelniami, administracją państwową i samorządową oraz pracodawcami dla popularyzacji idei certyfikacji w zakresie TIK.