Aktualności Polszczyzna w dobie cyfryzacji

Polszczyzna w dobie cyfryzacji

-

Sekcja Terminologiczna PTI donosi, że tegoroczne Forum Kultury Słowa ogniskowało się wokół tematyki „Polszczyzny w dobie cyfryzacji”. Obrady toczyły się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 16 do 18 października.

Dyskutowano o odmienności języka nowych mediów od bardziej tradycyjnych form przekazu – spotykanych w filmie, gazetach czy książkach. Cześć z referatów pokazywała duże zróżnicowanie języka używanego w sieci. W ramach grup dyskusyjnych i tematycznych w mediach społecznościowych powstaje bowiem specyficzny żargon często niezrozumiały dla innych użytkowników.  Nie zabrakło jednak  także  analizy zjawisk typowych dla całego współczesnego Internetu, takich jak mowa nienawiści, marginalizacja języka, memy.

Osobny blok referatów dotyczył narzędzi cyfrowych używanych przez lingwistów – korpusów językowych, słowników, narzędzi służących do analizy materiału zasobów językowych. Prof. Andrzej Blikle zaprezentował projekt  Polsko-Angielskiego Tezaurusa Teleinformatyki, który ma ułatwić pracę nad stale zmieniającą się terminologią informatyczną.

Szczegółowa relacja z obrad dostępna jest na stronie: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:323

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast