Aktualności Privacy Forum 2022 - zgłoszenia wystąpień

Privacy Forum 2022 – zgłoszenia wystąpień

-

Organizatorzy konferencji Annual Privacy Forum 2022 (APF), zaplanowanej na 23-24 czerwca przyszłego roku, zapraszają do zgłaszania wystąpień. Konferencja jest przygotowywana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczęństwa (ENISA), Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG CONNECT), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademię Leona Koźmińskiego.

Annual Privacy Forum to dwudniowa konferencja tematyczna, która ma na celu zgromadzenie przedstawicieli przemysłu, badań, polityki i środowiska akademickiego oraz zaangażowanie ich w interaktywną dyskusję na temat pojawiających się aspektów technologicznych w obszarze prywatności, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

Podczas APF 2022 zainteresowane strony z sektora prywatnego i publicznego mogą wspierać wydarzenie promując swoje organizacje oraz projekty i produkty poprzez działania sponsoringowe. Zapraszamy do udziału w konferencji!

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast