Aktualności Prof. Janusz Kacprzyk nowym wiceprezesem PTI ds. nauki

Prof. Janusz Kacprzyk nowym wiceprezesem PTI ds. nauki

-

W związku z odejściem ś.p. profesora Mariana Nogi Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego podczas ostatniego posiedzenia (22-23 września) powołał prof. Janusz Kacprzyk na stanowisko wiceprezesa ds. nauki.

Profesor Janusz Kacprzyk od wielu lat jest związany z Polską Akademią Nauk, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN. Bierze udział także w pracach rad naukowych Instytutu Podstaw Informatyki, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Współpracuje z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Przez wiele lat wykładał również na Politechnice Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Oprócz pracy akademickiej w Polsce, pełni rolę profesora honorowego i wizytującego na zagranicznych uniwersytetach – min. Yli Normal Uniwersity w Chinach, Tijuana Institute of Technology w Meksyku, RIKEN Brain Research Institute w Japonii. Prof. Kacprzyk jest także członkiem korespondentem zagranicznym Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (RACEF – Real Akademia de Ciencias Economicas y Financiarias). Otrzymał tytuł Fellow of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Fellow of International Fuzzy Systems Association (IFSA) oraz Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI).

Prof. Janusz Kacprzyk został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Naukowej, dwoma nagrodami Pioneer Award przyznawanymi przez IEEE, wyróżnieniem AutoSoft Lifetime Achievement Award oraz odznaczaniem 6th Kaufmann Prize and Gold Medal.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast