Strona głównaPublikacje

Publikacje

Polskie Towarzystwo Informatyczne wydaje zarówno publikacje naukowe, jak i popularnonaukowe.

Oferujemy bezpłatny dostęp do czasopism i wybranych pozycji książkowych.

Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS)

Czasopismo publikuje teoretyczne i stosowane wyniki badań w dziedzinie informatyki i systemów informacyjnych. Głównym źródłem materiału są rygorystycznie recenzowanych wystąpienia z konferencji Computer Science and Information Systems (FedCSIS).

Seria publikuje także pokonferencyjne tomy tematyczne, raporty z badań dużych projektów, zaproszone monografie, specjalne wydania na gorące tematy w informatyce i systemach informacyjnych, itp.

ACSIS jest indeksowany w Web of Science, SCOPUS, DBLP, CrossRef, BazEkon, Open Access Library, Index Copernicus, AcademicKeys, PBN, ARIANTE.

Domena - kwartalnik problemowy

„Domena” to nowe czasopismo problemowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Poruszamy w nim najbardziej aktualne i nośne zagadnienia w IT – m.in. obliczenia kwantowe, cyberbezpieczeństwo, wykorzystanie rozwiązań chmurowych, zastosowania sztucznej inteligencji… i wiele innych.
Informatyka ma przemożny wpływ na całą cywilizację. Społeczne implikacje rozwoju IT są naprawdę fascynujące. Dlatego na łamy naszego czasopisma zaprosiliśmy także antropologów technologii. Ważnym działem „Domeny” jest także edukacja informatyczna, bowiem to, w jaki sposób wykorzystamy najnowocześniejsze technologie jako społeczeństwo – w dużej mierze zależy od kompetencji młodego pokolenia.

Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI

Seria wydawnicza Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI przedstawia najciekawsze i najbardziej aktualne zagadnienia z branży informatycznej – m.in. kwestie bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, dostosowania systemów do wymagań prawnych.

Wydawnictwo skierowane jest zarówno do specjalistów IT, jak też osób, które w swojej pracy stykają się z zagadnieniami i problemami związanymi z informatyką.

Do tej pory ukazały się pozycje dotyczące opiniowania sądowo-informatycznego, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa danych w sektorze publicznym, oceny wykonalności projektów IT, wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego.

Monografie Rady Naukowej PTI

Monografie Rady Naukowej PTI przedstawiają zagadnienia związane z inżynierią oprogramowania, systemami czasu rzeczywistego i zastosowaniem informatyki w zarządzaniu.

Materiały pochodzą z 3 konferencji organizowanych przez PTI: KKIO (Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania), SCR (Systemy Czasu Rzeczywistego) oraz IwZ (Informatyka w Zarządzaniu).

Publikowane wystąpienia zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Historia polskiej informatyki

Z okazji jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki PTI wydało serię książek prezentujących początki rozwoju sektora IT w Polsce. W 1948 powołano Grupę Aparatów Matematycznych, która miała za zadanie w zrujnowanym wojną kraju skonstruować pierwszy komputer.

Od tego wszytko się zaczęło, a potem maszyny cyfrowe polskiej produkcji lub te wytwarzane na licencji wykorzystywano w przemyśle, administracji centralnej, a nawet służbach specjalnych PRL. Wybrane rozdziały z książek dostępne są na portalu Sekcji Historycznej PTI.

Biuletyn PTI

„Biuletyn PTI” wydawany był na początku działalności PTI jako czasopismo informujące o pracach i inicjatywach podejmowanych przez nas w ramach stowarzyszenia.

Z czasem zyskał więcej tekstów merytorycznych, co doprowadziło do decyzji o zmianie jego charakteru i nazwy. Od początku 2022 r. nasz kwartalnik – o charakterze problemowym – nosi tytuł „Domena”.

Kim jest współczesny informatyk?

Nikt lepiej jak my sami nie zdaje sobie sprawy z przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się w wypełnianiu zawodu informatyka, a dynamizm rozwoju techniki cyfrowej gwarantuje, że proces ten będzie postępował. Tak jak rośnie rola rozwiązań opartych o tę technikę, praca informatyków staje się bardziej odpowiedzialna i wymagająca najwyższych kwalifikacji.

Kim jest współczesny informatyk, czy nie pora mówić o zawodach informatycznych lub skojarzonych z informatyką, jak rozwijają się specjalizacje w tym zawodzie, jak budować niezbędne kwalifikacje i odpowiedzialne postawy?